Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 1 privind mandatarea Ardelean Erika.pdf 1.72 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 2 privind acoperirea definitiva de excedentul bugetului local.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 3 privind utilizarea excedentului bugetar.pdf 844.27 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 4 privind aprob. darii in administrarea Scolii Populare de Arte si Meserii Sf. Gh. a imobilului situat in Comuna Malnas.pdf 1.74 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 5 privind apa canalizare.pdf 1.61 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 6 privind aprobarea Devizuluil strada Felszeg.pdf 2.89 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.7 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare 2019-2020.pdf 497.19 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.8 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și cele contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2019.pdf 546.85 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.9 privind organizarea întâlnirilor cu cetățenii și programul audiențelor.pdf 653.65 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.10 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local.pdf 1.2 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.11 cu privire la aprobarea programului provizoriu de investiții pe anul 2019.pdf 1.04 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.12 pentru revocarea H.C.L. nr.5.pdf 692.09 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 13 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 684.11 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 14 privind convocarea adunarii proprietarilor.pdf 964.51 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 15 privind aprob. achizitionarii serviciilor juridice de consultanta.pdf 1.56 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 16 privind aprobarea diferentierii tipului de suport alimentar.pdf 1.48 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 17 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala.pdf 337.66 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 18 privind aprobarea bugetului general al comunei Malnas pe anul 2019.pdf 1.28 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 19 privind aprobarea executiei bugetului propriu al comunei Malnaș și a bugetelor.pdf 369.51 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 20 privind aprobarea execuției bugetului propriu.pdf 494.75 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.21 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 265.27 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.22 privind constituirea echipei mobile- violență domestică.pdf 611.49 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.23 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației.pdf 402.35 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.24 privind aprobarea înfrățirii comunei Malnaș cu Comuna Kéthely.pdf 1.41 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.25 privind aprobarea concesionării directe a spațiului având destinația de cabinet medical.pdf 2.79 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.26 privind rectificarea bugetului general a com. Malnaș pe anul 2019.pdf 501.18 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiții-iluminat public.pdf 623.01 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 49 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.pdf 4.71 MB
An Adobe Acrobat file Hot. nr. 49-2019.pdf 4.41 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 28 indicatori Reabilitare DC 44.pdf 950.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 29 dezlipire imobil.pdf 1.17 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 30 Deviz actualizat strada Felszeg.pdf 2.66 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 31 rectificare buget.pdf 850.17 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.36.pdf 290.1 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.37.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.38.pdf 732.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.39.pdf 1.12 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.40.pdf 677.54 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.41.pdf 828.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.42.pdf 361.01 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.43.pdf 551.1 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.44.pdf 808.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.45 din 03.12.2019.pdf 805.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.46 din 03.12.2019.pdf 906.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.47 din 03.12.2019.pdf 516.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.48 din 03.12.2019.pdf 654.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.50 din 23 decembrie 2019.pdf 357.4 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.51 din 23 decembrie 2019.pdf 437.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.52 din 23 decembrie 2019.pdf 561.63 KB

Search

Language