Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr. 1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Malnaș a deficitelor secțiunii de dezvoltare.pdf 544.15 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr. 2 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.pdf 376.51 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 3 privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si a Statutului AGROSIC.pdf 2.43 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 4 privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare.pdf 962.04 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 5 privind aprobarea Actului ad. nr. 3 la Contractul de inchiriere nr. 1550-3014-19.09.2006.pdf 1.34 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 6 privind rectificarea erorii materiale strecurate in Anexa la Hot. Consiliului local Malnas nr. 57-28.12.2017.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 7 privind aprobarea bugetului general al comunei Malnas pe anul 2018.pdf 1.91 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 8 privind organizarea intalnirilor cu cetatenii si programul audientelor- consilierii local.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 9 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local.pdf 1.23 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 10 privind aprobarea Programului de achizitii publice pentru anul 2018-actualizat.pdf 4.76 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 11 privind aprobarea completarii Contractului de asociere, a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de dez. intercomunitara.pdf 2.07 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 12 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 529.71 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 13 privind aprobarea Strategiei de dez. a infrastr. de apa potabila si de canalizare.pdf 721.91 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 14 pentru modificarea Hot. Cons. local Malnas nr. 27-2014.pdf 738.68 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 15 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas pe anul 2018.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 16 privind aprobarea modificari si comp. Programului achizitiilor publice pt. anul 2018.pdf 5.07 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 17 privind aprobarea executiei bugetului propriu al comunei Malnas, trimestrul I. al anului 2018.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 18 privind aprobarea executiei bugetului propriu al comunei Malnas pe anul 2017.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 19 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas pe anul 2018.pdf 5.27 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 20 privind aprobarea modificarii si compl. Programului achizitiilor publice pt. anul 2018.pdf 6.16 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 21 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice.pdf 3.95 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 22 pentru modif. Hotararii Cons. local Malnas nr. 19-2018.pdf 1.23 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 23 privind revocarea Hotararii Cons. local Malnas nr.10-15.02.2018-.pdf 1.26 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 24 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas pe anul 2018.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 25 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas anul 2018.pdf 4.36 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 26 privind aprobarea executiei bugetului propriu al comunei Malnas.pdf 3.53 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 654.59 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 28 privind delegarea a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.pdf 2.17 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 29 privind constatarea a trecerii in proprietatea publica a comunei Malnas a unor teren.pdf 1.79 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 30 privind aprob. proiect. Actului aditional nr. 2.pdf 2.51 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 31 privind rectificarea bugetului general.pdf 4.55 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 32 privind aprob. darii in adm. Scolii Populare de Arte si Meserii.pdf 2.83 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 33 privind aprob. participare.pdf 1.51 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 34 privind aprobarea Notei conceptuale si a temei de proiectare.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 35 privind imputernicirea Scolii Pop. de Arte si Meserii pt. intocm. documentatiei.pdf 1.65 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 36 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas.pdf 843.7 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 37 privind aprob. Notei conceptuale si a Temei de proiectare pt. obiect. de investitie Modernizare strazi .....pdf 1.12 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. obiect. de inv. Modernizare strazi....pdf 3.58 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 39 privind rectif. bugetului general al comunei Malnas.pdf 4.24 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 40 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta.pdf 1.4 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 41 privind participarea Comunei Malnas la Programul pt. scoli al Romaniei pt anul scolar 2018-2019.pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr. 42 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnaș pe anul 2018.pdf 675.35 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr. 43 privind aprobarea execuției bugetului propriu al comunei Malnaș și a bugetelor.pdf 511.96 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L. nr. 44 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a cotei părți de.pdf 1.11 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 45 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 657.39 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 46 privind aprobarea unor studii.pdf 2.36 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 47 privind modificarea si compl. Contractului de delegare nr. 4-2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare-20181220124653.pdf 1.3 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 48 privind retragerea comunei Malnas din ADT Covasna.pdf 2.03 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 49 privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Colegiul Nat. Mihai Viteazul.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 50 privind rectificarea bugetului general al comunei Malnas.pdf 789.15 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 51 privind aprob. executiei bugetului propriu.pdf 1.04 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 52 privind aprob. numarului de asistenti personali ai pers. cu handicap grav.pdf 784.72 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 53 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului urbanistic.pdf 954.82 KB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 54 privind darea in folosinta gratuita catre Diakonia un spatiu.pdf 1.9 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 55 privind rectif. bugetului general.pdf 4.75 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 56 privind incetarea mandatului de consilier al D-lui. Malnasi Laszlo.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file H.C.L.nr. 57 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt. anul 2019.pdf 9.53 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr47-Cont.de exec.buget. trim III-2017.pdf 3.05 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr53 Cont.exec.buget.TrimIV-2017-part.1.pdf 3.33 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr53 Cont.exec.buget.TrimIV-2017-part.2.pdf 1.04 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr53 Cont.exec.buget.TrimIV-2017-part.3.pdf 3.89 MB
An Adobe Acrobat file RECTIFICARE 3 HCL NR22 DIN 18 IUNIE 2018.pdf 253.47 KB
An Adobe Acrobat file RECTIFICARE 4 HCL 24 DIN 18 IUNIE 2018.pdf 733.28 KB
An Adobe Acrobat file programul de investitii publice HCL 22 DIN 18 IUNIE 2018.pdf 718.45 KB
An Adobe Acrobat file programul de investitii publice HCL 24 DIN 18 IUNIE 2018.pdf 699.44 KB
An Adobe Acrobat file programul de investitii publice HCL 25 DIN 20 AUGUST 2018.pdf 669.14 KB

Search

Language